Chính sách bảo mật

Tại cuồng xe chấm com chúng tôi tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Khi đăng ký tên và địa chỉ email để nhận tin từ cuồng xe chúng tôi đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẽ cho bên thứ ba.